Home Tags KALI BROMID

Tag: KALI BROMID

- Advertisement -

APLICATIONS

Phổ Clofazimin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Clofazimin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Pyridoxin hydroclorid

HOT NEWS