Home Tags KẼM SULFAT

Tag: KẼM SULFAT

- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN NÉN PREDNISOLON

Tabellae Prednisoloni Là viên nén chứa prednisolon. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các...

PEFLOXACIN MESILAT

Đơn lá đỏ (lá)

HEPTAMINOL HYDROCLORID

HOT NEWS