Home Tags KHÁNG SINH HỌ PENICILIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO IOD

Tag: KHÁNG SINH HỌ PENICILIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO IOD

- Advertisement -

APLICATIONS

AMPICILIN NATRI

AMPICILIN NATRI Ampicillinum natricum Ampicilin natri là muối natri của acid (2S,5R,6R)-6- amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicycloheptan-2-carboxylic, phải chứa từ 91,0 % đến 102,0 % C16H18N3Na04S, tính theo chế...

PERINDOPRIL tert-BUTYL AMIN

Hương nhu tía

NANG PARACETAMOL

HOT NEWS