Home Tags KHỐI LƯỢNG RIÊNG GÕ CỦA BỘT

Tag: KHỐI LƯỢNG RIÊNG GÕ CỦA BỘT

- Advertisement -

APLICATIONS

AMOXICILIN NATRI

AMOXICILIN NATRI Amoxicillinum natricum Amoxicilin natri là (2S,5R,6R)-6-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicycloheptan-2-carboxylat natri, phải chứa từ 89,0% đến 102,0 % C16H18N3Na05S, tính theo chế phẩm khan. Amoxicilin natri là sản phẩm bán...

KALI CLORID

CAO ÍCH MẪU

Phổ Alverin citrat

HOT NEWS