Home Tags KHỐI LƯỢNG RIÊNG THÔ

Tag: KHỐI LƯỢNG RIÊNG THÔ

- Advertisement -

APLICATIONS

THUỐC TIÊM HYDROCORTISON ACETAT

Injectio Hydrocortisoni acetas Là hỗn dịch vô khuẩn của hydrocortison acetat trong dung môi thích hợp. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu qui định...

VIÊN NÉN AMIODARON

TẾ TÂN (Rễ và Thân rễ)

QUẾ (Cành)

HOT NEWS