Trang chủ Tags KHÔI

Tag: KHÔI

KHÔI

- Advertisement -

APLICATIONS

ACEBUTOLOL HYDROCLORID

ACEBUTOLOL HYDROCLORID Acebutolol hydrochloridum Acebutolol hydroclorid là N-propoxy]phenyl]butanamid hydrochlorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C18H29ClN2O4, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết...

Hương phụ (Thân rễ)

Phổ Propylthiouracil

HOT NEWS