Home Tags KIM NGÂN (Cuộng)

Tag: KIM NGÂN (Cuộng)

- Advertisement -

APLICATIONS

Hoàng đằng (thân và rễ)

Caulis et Radix Fibraureae Thân và rễ đã phơi hay sấy khô của cây Hoàng đằng (Fibraurea recisa Pierre và Fibraurea tinctoria Lour.), họ Tiết...

ATROPIN SULFAT

THUỐC MỠ BENZOSALI

ACID ACETYLSALICYLIC

HOT NEWS