Trang chủ Tags Lá Dâu

Tag: lá Dâu

- Advertisement -

APLICATIONS

AMITRIPTYLIN HYDROCLORID

AMITRIPTYLIN HYDROCLORID Amitriptylini hydrochloridum Amitriptylin hydroclorid là 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo (a,d]annulen-5-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C20H23N.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Tinh thể...

ĐỊA HOÀNG (rễ)

NEOMYCIN SULFAT

VIÊN NÉN KETOCONAZOL

HOT NEWS