Trang chủ Tags MÃ ĐỀ (Hạt)

Tag: MÃ ĐỀ (Hạt)

- Advertisement -

APLICATIONS

TẤT BÁT (Quả)

TẤT BÁT (Quả) Fructus Piper is longi Tiêu thất, Tiêu lốt, Tiêu lá tim, Tiêu dài Cụm quả chín hoặc gần chín, phơi khô của cây Tất...

THĂNG MA (Thân rễ)

Phổ Dapson

HOT NEWS