Home Tags MẠCH MÔN (Rễ)

Tag: MẠCH MÔN (Rễ)

- Advertisement -

APLICATIONS

NGA TRUẬT (Thân rễ)

NGA TRUẬT (Thân rễ) Rhizoma Curcumae zedoariae Tam nại, Nghệ đen, Ngải tím Thân rễ đã chế biến phơi hay sấy khô của cây Nga  truật  ,...

Phổ Amoxicilin trihydrat

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG

HOT NEWS