Home Tags MẪU Lệ

Tag: MẪU Lệ

- Advertisement -

APLICATIONS

POLYSORBAT 60

Polysorbatum 60 Polysorbat 60 là hỗn hợp các ester từng phần của các acid béo, chủ yếu của acid stearic 50 với sorbitol (sorbitol monolaurerat)...

VINBLASTIN SULFAT

KHỔ SÂM

NGƯU BÀNG (Quả)

HOT NEWS