Home Tags METHYL PARAHYDROXYBENZOAT

Tag: METHYL PARAHYDROXYBENZOAT

- Advertisement -

APLICATIONS

PHENOXYMETHYLPENICILIN KALI

C16H17KN205S               p.t.l: 388,5 Phenoxymethylpenicilin kali là muối kali của acid (2S,5R,6R)“3,3-dimethyl-7-oxo-6--4-thia-1-azabicycloheptan-2-carboxylic, được sản xuất bằng cách nuôi cấy chủng...

CAU (Vỏ quả)

THỤC ĐỊA

RAU MÁ

HOT NEWS