Home Tags N.N-DIMETHYLANILIN

Tag: N.N-DIMETHYLANILIN

- Advertisement -

APLICATIONS

THANH CAO

THANH CAO Herba Artcmisiae aplaceae Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Thanh cao {Artcmisia apiacea Hance), họ Cúc (Asteraceac). Mô tả Cành hình...

THẠCH CAO

Cần tây (toàn cây)

KETOCONAZOL

HOT NEWS