Trang chủ Tags PHÉP THỬ CỦA TINH DẦU

Tag: PHÉP THỬ CỦA TINH DẦU

- Advertisement -

APLICATIONS

CALCI LACTAT TRIHYDRAT (Calcii lactas trihydricus)

CALCI LACTAT TRIHYDRAT Calcii lactas trihydricus Calci lactat trihydrat là calci bis-2-hydroxypropanoat hoặc hỗn hợp của calci(2R)-,(2S)-và (2RS)-2-hydroxypropanoat trihydrat, phải chứa từ 98,0 % đến 102.0 % C6H10CaO6, tính theo...

DEXAMETHASON NATRI PHOSPHAT

HOT NEWS