Home Tags Phổ Acenocoumarol

Tag: Phổ Acenocoumarol

- Advertisement -

APLICATIONS

ALIMEMAZIN TATRAT

ALIMEMAZIN TATRAT Alimemazini tartras Alimemazin tartrat là (RS)-dimethyl (2-methyl-3- phenothiazin-10-ylpropyl)amin (2R,3R)-tartrat, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % (C18H22N2S)2.C4H606, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột màu...

NGƯU BÀNG (Quả)

MAI Mực

HOT NEWS