Trang chủ Tags Phổ Dapson

Tag: Phổ Dapson

- Advertisement -

APLICATIONS

PIPERAZIN HYDRAT

C4H10N2.6H2O                 p.t.l: 194,2 Piperazin hydrat phải chứa từ 98,0 % đến 101, 0 % C4H10N2.6H2O . Tính chất Tinh thể không...

Hoàng tinh (thân rễ)

THUỐC HÍT Inhalationis

HOT NEWS