Home Tags Quang phổ nguyên tử phát xạ và hấp thụ

Tag: quang phổ nguyên tử phát xạ và hấp thụ

APLICATIONS

Phổ Dapson

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Dapson với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

KÊ HUYẾT ĐẰNG

DUNG DỊCH RỬA VẾT THƯƠNG

HOT NEWS