Home Tags RAU MÁ

Tag: RAU MÁ

RAU MÁ

APLICATIONS

THUỐC MỠ KẼM OXYD

Unguentum Zinci oxydi Là thuốc mỡ dùng ngoài da chứa kẽm oxyd. Kẽm oxyd phải được tán thật mịn qua rây số 125 trước khi điều...

Đỗ trọng (vỏ thân)

MELOXICAM

HOT NEWS