Home Tags TÁO (Hạt)

Tag: TÁO (Hạt)

TÁO (Hạt)

APLICATIONS

Hồ tiêu (quả)

Fructus Piperis nigri Quả đã phơi hay sấy khô của cây Hồ tiêu (Piper nigrum L.) họ Hồ tiêu (Piperaceae). Gồm hai loại: Toàn bộ...

CAO ĐẶC ÍCH MẪU

OXYTETRACYCLIN HYDROCLORID

PROPRANOLOL HYDROCLORID

HOT NEWS