Home Tags TÁO (Hạt)

Tag: TÁO (Hạt)

TÁO (Hạt)

APLICATIONS

HALOTHAN

C2HBrClF3                         p.t.l: 197,4 r Halothan là (RS)-2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroethan và được thêm 0,01 % (kl/kl) thymol. Tính chất Chất...

Đảng sâm Việt Nam (rễ)

PREDNISON

METHYLCELULOSE

HOT NEWS