Home Tags TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU

Tag: TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU

APLICATIONS

BÁCH BỆNH (Rễ)

Bá bệnh, Mật nhân. Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack), họ Thanh thất (Simaroubaceae). Mô tả bách bệnh Rễ...

TINH BỘT LÚA MÌ

UY LINH TIÊN (Rễ và Thân rễ)

PENICILAMIN

HOT NEWS