Home Tags TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU

Tag: TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU

APLICATIONS

ITRACONAZOL

C35H38Cl2N804        p.t.l :706 Itraconazol là 4- methoxy]phenyl]piperazin-1 -yl]phenyl]-2- -2 ,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on,phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C35H38Cl2N804, tính theo chế phẩm...

ACID ACETYLSALICYLIC

CAO TANG CÚC ẨM

TRINH NỮ HOÀNG CUNG (Lá)

HOT NEWS