Home Tags THẠCH CAO

Tag: THẠCH CAO

THẠCH CAO

APLICATIONS

ARTEMETHER

ARTEMETHER Artemetherum Artemether là (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-decahydro- 10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j-1,2-benzodioxepin, phải chứa từ 97,0 % đến 102,0 % C16H26O5 tính theo chế phẩm đã làm khô khi định lượng bằng...

CAO ĐẶC ÍCH MẪU

HOT NEWS