Home Tags THẠCH HỘC (Thân)

Tag: THẠCH HỘC (Thân)

APLICATIONS

Địa liền (thân rễ)

ĐỊA LIỀN (Thân rễ) Rhiioma Kaempferiae gaỉangae Thiền liền, Lương khương Thân rễ đã thái phiến phơi hay sấy khô của cây Địa liền (Kaempferia galanga...

CẢI CỦ (Hạt)

NANG TAN TRONG RUỘT OMEPRAZOL

HOT NEWS