Home Tags THĂNG MA (Thân rễ)

Tag: THĂNG MA (Thân rễ)

APLICATIONS

CAU (Hạt)

Semen Arecae catechi - Binh lang Hạt đã phơi hay sấy khô lấy từ quả chín của cây Cau (Areca catechu L.), họ Cau (Arecaceae). Mô...

SÁP ONG TRẮNG

BỐI MẪU (Thân hành)

HOT NEWS