Home Tags THĂNG MA (Thân rễ)

Tag: THĂNG MA (Thân rễ)

APLICATIONS

Phổ Nifedipin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Nifedipin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

MỘC TẶC

Chỉ thực

Dâu (cành)

HOT NEWS