Home Tags THANH BÌ

Tag: THANH BÌ

THANH BÌ

APLICATIONS

HISTIDIN HYDROCLORID MONOHYDRAT

C6H9N3O2 . HCl. H2O                        P.t.l: 209,6 Histidin hydroclorid monohydrat là acid (2S)-2-amino- 3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic hydroclorid monohydrat, phải...

Bạc hà (Herba Menthae)

Phổ Irbesartan

HOT NEWS