Home Tags THANH CAO

Tag: THANH CAO

THANH CAO

APLICATIONS

NƯỚC OXY GIÀ ĐẬM ĐẬC

Solutio Hydrogenii peroxydi concentrata Nước oxy già đậm đặc chứa từ 29,0 % đến 31,0 % (kl/kl) H2O2. Một thể tích dung dịch tương ứng...

Phổ Acid tranexamic

XYLOMETAZOLIN HYDROCLORID

NGHỆ (Thân rễ)

HOT NEWS