Home Tags THÀNH PHẦN BẠCH HẦU – UỐN VÁN – HO GÀ

Tag: THÀNH PHẦN BẠCH HẦU – UỐN VÁN – HO GÀ

APLICATIONS

OSELTAMIVIR PHOSPHAT

C16H28N204.H3P04                 p.t.l: 410,4 Oseltamivir phosphat là ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino- 3-( 1 -ethylpropoxy)-cyclohex -1 -en-1 -carboxylat phosphat, phải chứa từ...

Phổ Clindamycin hydroclorid

PHỄU LỌC THỦY TINH XỐP

HOT NEWS