Home Tags THẢO QUYẾT MINH (Hạt)

Tag: THẢO QUYẾT MINH (Hạt)

APLICATIONS

Phổ Lidocain

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Lidocain với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

VẮC XIN SỞI

Phổ Isoniazid

PYRIDOXIN HYDROCLORID

HOT NEWS