Home Tags THẢO QUYẾT MINH (Hạt)

Tag: THẢO QUYẾT MINH (Hạt)

APLICATIONS

VIÊN NÉN PERINDOPRIL tert-BUTYLAMIN

Tabellae tert-Butylamini perindoprilum Là viên nén chứa Perindopril tert-butylamin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20)...

KHOẢN ĐÔNG HOA

HOT NEWS