Home Tags THẢO QUYẾT MINH (Hạt)

Tag: THẢO QUYẾT MINH (Hạt)

APLICATIONS

MAGNESI CARBONAT NẶNG

Magnesii subcarbonas ponderosus Magnesi carbonat nặng là magnesi carbonat hydrat base, phải chứa từ 40,0 % đến 45,0 % MgO. Tính chất Bột trắng. Thực tế không...

Phổ Cefradin

DEXCLORPHENIRAMIN MALEAT

HOT NEWS