Home Tags THIÊN MÔN ĐÔNG (Rễ)

Tag: THIÊN MÔN ĐÔNG (Rễ)

APLICATIONS

CAU (Vỏ quả)

Pericarpium Arecae catechi - Đại phúc bì, đại phúc mao Vỏ quả đã bỏ vỏ ngoài (lớp vỏ màu xanh) phơi hay sấy khô của cây...

Phổ Amoxicilin natri

HOT NEWS