Home Tags THIÊN NIÊN KIỆN (Thân rễ)

Tag: THIÊN NIÊN KIỆN (Thân rễ)

APLICATIONS

Cỏ ngọt (lá)

Folium Steviae rebaudianae Lá thu hái ở những cây sắp ra hoa phơi hay sấy khô của cây Cỏ ngọt , họ Cúc (Asteraceae). Mô tả Lá...

Phổ Halothan

VIÊN NÉN NEVIRAPIN

INDOMETHACIN

HOT NEWS