Home Tags THIÊN TRÚC HOÀNG

Tag: THIÊN TRÚC HOÀNG

THIÊN TRÚC HOÀNG

APLICATIONS

VIÊN NÉN PHYTOMENADION

Tabellae Phytomenadioni Là viên nén nhai hay ngậm chứa phytomenadion. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận ‘Thuốc viên nén” (Phụ lục...

PYRANTEL PAMOAT

MEFLOQUIN HYDROCLORID

HOT NEWS