Home Tags THỬ ĐỘ ĐỒNG ĐỀU

Tag: THỬ ĐỘ ĐỒNG ĐỀU

APLICATIONS

VIÊN NÉN AMIODARON

VIÊN NÉN AMIODARON Tabellae Amiodaroni Là viên nén chứa amiodaron hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20)...

NANG ITRACONAZOL

Hoàng kỳ (rễ)

BERBERIN CLORID

HOT NEWS