Home Tags THỤC ĐỊA

Tag: THỤC ĐỊA

THỤC ĐỊA

APLICATIONS

SIRÔ PROMETHAZIN HYDROCLORID

Sirupi Promethazini hydrochloridi Là sirô thuốc chứa promethazin hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Sirô thuốc” (Phụ lục 1.4) và...

NANG PIROXICAM

NHA ĐẢM TỬ

HOT NEWS