Home Tags THUOC BOT

Tag: THUOC BOT

THUỐC BỘT Pulveres

APLICATIONS

NANG AMBROXOL HYDROCLORID

NANG AMBROXOL HYDROCLORID Capsulae Ambroxoli hydrochloridi Là nang cứng chứa ambroxol hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc nang” (Phụ lục...

VANILIN

PHTHALYLSULFATHlAZOL

HOT NEWS