Home Tags THUỐC CỐM

Tag: THUỐC CỐM

APLICATIONS

THĂNG MA (Thân rễ)

THĂNG MA (Thân rễ) Rhizoma Cimicifugae Thân rễ đã phơi hay sấy khô của các loài Thăng ma Cimicifuga heracleifolia Koni., Cimicifuga dahurica (Turez.) Maxim, hoặc...

Phổ Promethazin

MAGNESI CARBONAT NẶNG

Phổ Irbesartan

HOT NEWS