Home Tags THUỐC GIỌT NIKETHAMID

Tag: THUỐC GIỌT NIKETHAMID

APLICATIONS

NANG KETOPROFEN

Capsulae Ketoprofeni Là nang cứng chứa ketoprofen. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nang” (Phụ lục 1.13) và các yêu...

BETAMETHASON NATRI PHOSPHAT

HYDROXOCOBALAMIN SULFAT

HOT NEWS