Home Tags THUỐC HOÀN

Tag: THUỐC HOÀN

THUỐC HOÀN Pilula

APLICATIONS

NHỤC ĐẬU KHẤU

NHỤC ĐẬU KHẤU (Hạt) Semen Myristicae Hạt đã phơi khô của cây Nhục đậu khấu (Myristica fragrans Houtt), họ Nhục đậu khấu (Myristicaceae). Mô tả Hạt...

Hạ khô thảo (cụm quả)

VÀNG ĐẮNG (Thân)

Phổ Prednisolon

HOT NEWS