Home Tags THUỐC KHÍ DUNG

Tag: THUỐC KHÍ DUNG

APLICATIONS

BENZALKONIUM CLORID

BENZALKONIUM CLORID Benzalkonii chloridum Benzalkonium clorid là hồn hợp các muối alkylbenzyl- dimethyỉamoni clorid; mạch alkyl có từ 8 đến 18 carbon. Chế phẩm phải chứa từ 95,0...

METHYLDOPA

CAU (Hạt)

ATTAPULGIT

HOT NEWS