Home Tags THUỐC MỀM DÙNG TRÊN DA VÀ NIÊM MẠC

Tag: THUỐC MỀM DÙNG TRÊN DA VÀ NIÊM MẠC

APLICATIONS

Địa liền (thân rễ)

ĐỊA LIỀN (Thân rễ) Rhiioma Kaempferiae gaỉangae Thiền liền, Lương khương Thân rễ đã thái phiến phơi hay sấy khô của cây Địa liền (Kaempferia galanga...

SIRÔ PROMETHAZIN HYDROCLORID

VIÊN NÉN PEFLOXACIN MESYLAT

OUABAIN

HOT NEWS