Home Tags THUỐC MỠ HYDROCORTISON ACETAT

Tag: THUỐC MỠ HYDROCORTISON ACETAT

APLICATIONS

PRAZIQUANTEL

C19H24N2O2                             p.t.l: 312,4 Praziquantel là (11bRS)-2-(cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6, 2,11b-hexahydro-4H-pyrazmo isoquinolin-4-on, phải chứa từ 97,5...

Phổ Indinavir

ỔI

TỤC ĐOẠN (Rễ)

HOT NEWS