Home Tags THUỐC NHỎ MẮT CLORAMPHENICOL

Tag: THUỐC NHỎ MẮT CLORAMPHENICOL

APLICATIONS

THỔ PHỤC LINH (Thân rễ)

THỔ PHỤC LINH (Thân rễ) Rhizoma Smliacis glabrae Khúc khắc Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Thổ phục linh, còn có tên là Khúc...

KHƯƠNG HOẠT

HOÀN SÂM NHUNG BỔ THẬN

HOT NEWS