Home Tags THUỐC NHỎ MẮT TORRAMYCIN

Tag: THUỐC NHỎ MẮT TORRAMYCIN

APLICATIONS

METHADON HYDROCLORID

C21H27NO.HCl                        p.t.l: 345,9 Methadon hydroclorid là (6RS)-6-(dimethylamino)-4,4- diphenylheptan-3-on hydroclorid, phải chứa từ 99,0 %...

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMID

KHỔ HẠNH NHÂN

HOT NEWS