Home Tags TINH BỘT LÚA MÌ

Tag: TINH BỘT LÚA MÌ

APLICATIONS

Phổ Acetazolamid

Dưới dây là hình ảnh của phổ Acetazolamid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);...  

NANG MỀM PROGESTERON

NÁNG HOA TRẮNG (Lá)

HOT NEWS