Home Tags TINH BỘT LÚA MÌ

Tag: TINH BỘT LÚA MÌ

APLICATIONS

THƯƠNG LỤC (Rễ củ)

THƯƠNG LỤC (Rễ củ) Radix Phytolaccae Rễ củ đã phơi hay sấy khô của cày Thương lục (Phylolacca esculenta Van Houtte). họ Thương lọc (Phytolaccaceae). Mô tả Dược...

CAU (Hạt)

VIÊN NÉN PARACETAMOL

HOT NEWS