Trang chủ Tags TỎI (Căn hành)

Tag: TỎI (Căn hành)

- Advertisement -

APLICATIONS

BETAMETHASON

BETAMETHASON Betamethasonium Betamethason là 9-fluoro-11β,17,21 -trihydroxy-16β-methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion, phải chứa từ 97,0 % đến 103,0 % C22H29F05, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột kết tinh trắng hay gần...

METHYL PARAHYDROXYBENZOAT

Phổ Prednisolon

Phổ Terfenadin

HOT NEWS