Trang chủ Tags TRÀM (Cành và lá)

Tag: TRÀM (Cành và lá)

- Advertisement -

APLICATIONS

INDINAVIR SULFAT

C36H47N5O4.H2S04.C2H6O                P.t.l: 758 Indinavir sulfat là (2S)-1-amino]-5-oxopentyl]-N -(1, 1-dimethyl ethyl)-4-(pyndin-3- yl methyl)piperazin-2-carboxamid sulfat ethanolat, phải chứa từ 98,0...

TRIMETHOPRIM

Phổ Losartan

HOT NEWS