Trang chủ Tags UY LINH TIÊN

Tag: UY LINH TIÊN

- Advertisement -

APLICATIONS

AMITRIPTYLIN HYDROCLORID

AMITRIPTYLIN HYDROCLORID Amitriptylini hydrochloridum Amitriptylin hydroclorid là 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo (a,d]annulen-5-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C20H23N.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Tinh thể...

PEFLOXACIN MESILAT

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ACID

TIỀN HỒ (Rễ)

HOT NEWS