Trang chủ Tags Vắc xin sởi sống giảm độc lực

Tag: vắc xin sởi sống giảm độc lực

- Advertisement -

APLICATIONS

BISOPROLOL FUMARAT

BISOPROLOL FUMARAT Bisoprololi fumaras Bisoprolol fumarat là (2RS)-1-methyl]phenoxy]-3-propan-2-ol fumarat, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C40H66N2O12 tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột kết tinh màu...

NGƯU BÀNG (Quả)

Phổ Paracetamol

HOT NEWS