Trang chủ Tags VIÊN NÉN HYDROCLOROTHIAZID

Tag: VIÊN NÉN HYDROCLOROTHIAZID

- Advertisement -

APLICATIONS

CALCI LACTAT PENTAHYDRAT (Calcii lactas pentahydricus)

CALCI LACTAT PENTAHYDRAT Calcii lactas pentahydricus Calci lactat pentahydrat là calci bis-2-hydroxy-pro- panoat hoặc hỗn hợp của calci (2R)-, (2S)- và (2RS)-2-hydroxypropanoat pentahydrat, phải chứa từ 98,0...

AMOXICILIN NATRI

DUNG DỊCH RỬA VẾT THƯƠNG

Phổ Flucloxacilin natri

HOT NEWS