Trang chủ Tags VIÊN NÉN NORFLOXACIN

Tag: VIÊN NÉN NORFLOXACIN

- Advertisement -

APLICATIONS

CALCI LACTAT TRIHYDRAT (Calcii lactas trihydricus)

CALCI LACTAT TRIHYDRAT Calcii lactas trihydricus Calci lactat trihydrat là calci bis-2-hydroxypropanoat hoặc hỗn hợp của calci(2R)-,(2S)-và (2RS)-2-hydroxypropanoat trihydrat, phải chứa từ 98,0 % đến 102.0 % C6H10CaO6, tính theo...

Dạ cầm

VIÊN NÉN HYDROCLOROTHIAZID

HYOSCIN BUTYLBROMID

HOT NEWS