Home Tags VIÊN NÉN PROPYLTHIOURACIL

Tag: VIÊN NÉN PROPYLTHIOURACIL

APLICATIONS

PIPERAZIN HYDRAT

C4H10N2.6H2O                 p.t.l: 194,2 Piperazin hydrat phải chứa từ 98,0 % đến 101, 0 % C4H10N2.6H2O . Tính chất Tinh thể không...

CLORAL HYDRAT (Clorali hydras)

Phổ Atenolol

Đạm trúc diệp

HOT NEWS