Trang chủ Tags VIÊN NÉN PYRIDOXIN HYDROCLORID

Tag: VIÊN NÉN PYRIDOXIN HYDROCLORID

- Advertisement -

APLICATIONS

VINBLASTIN SULFAT

Vinblastini sulfas Vinblastin sulfat là methyl (3aR,4R,5S, 5aR,10bR, 13aR)4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-indol-9-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H- indolizinocarbazol-5-carboxylat sulfat, phải chứa từ 95,0 % đến 104,0 % C46H58N4O9.H2SO4, tính theo chế phẩm đã...

ISOLEUCIN

KHỔ HẠNH NHÂN

HOT NEWS